Hipster Game Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Là một hipster những ngày này thực sự là khó! Bạn phải đối phó với các lý tưởng được không phù hợp trong khi tìm kiếm giống hệt nhau để tất cả mọi người trong cộng đồng hipster. Không thể, phải không? Tìm hiểu những gì nó cần là một hipster hoàn hảo trong thời hiện đại.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào các tab thể loại để chọn các mục mà bạn thích!

Dress UpModernModelFashionGirlStyleChicClothesDressDress UpHipster