تپه جارچی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

باشید که بهترین مسابقه است که تپه ها را با تصویر نشان دادن. شما باید پاره کردن هر سطح به منظور رسیدن به بالاترین نمره. شروع موتورهای خود و لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به درایو دوچرخه خود را.

DrivingMotorcycleObstacleHillBlazer