مسابقات قهرمانی تپه جارچی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

باشید که بهترین مسابقه است که تپه ها را با تصویر نشان دادن. شما باید به ضرب و شتم مخالفان و پاره کردن هر سطح به منظور رسیدن به بالاترین نمره. دو حالت ارائه شده در این بازی: مسابقه با رقبا و یا بازی حالت ترفند. شروع موتورهای خود و اجازه دهید "سرگرم کننده می خواهید؟

کنترل بازی:
کنترل با فلش های صفحه کلید انتخاب سریع یک انجمن با استفاده از نوار فضا انجمن ترفندهای ویژه استفاده از کلید های 1 تا 4

DrivingRacingMotorcycleObstacleStuntsHillBlazerChampionship