High School Tower Defense Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Marvin và các nerds có một kế hoạch xảo quyệt! Họ đã bị đánh cắp quý giá và xây dựng một cái bẫy tinh vi. Tại sao? Để loại bỏ kẻ thù tự nhiên của mình, anh chàng sắp! Sắp xếp lại đồ nội thất một cách quanh co để làm chậm creep jock. Sau đó sử dụng mọt sách để

Điều khiển:
Trò chơi này chơi với con chuột duy nhất.

FightingActionDefensePurchase Equipment UpgradesTowerHighSchool