Ẩn Caesar chơi Pack 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chỉ cần bạn để thả các mục trên sân khấu để các đồng tiền Caesar vẫn còn bị ảnh hưởng bởi các viên sỏi được đổ lên nó. Loại bỏ bất kỳ đồng tiền tối. Vui vẻ trò chơi câu đố thú vị là đây là Hide Caesar chơi Pack 2. Tất cả của nó về giúp caesar và vượt qua tất cả các cấp ....

Điều khiển:
Sử dụng chuột

PuzzleHide CaesarHideCaesarPlayersPack