پنهان کردن پخش سزار پک 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

فقط تو را به رها کردن اقلام بر روی صحنه به طوری که سکه سزار باقی می ماند توسط سنگریزه ها هستند که بیش از آن ریخته دست نخورده. حذف هر گونه سکه های تاریک. بازی سرگرم کننده پازل جالب است در اینجا به عنوان مخفی شود سزار بازیکنان پک 2. آن همه در مورد سزار و کمک به عبور از تمام سطوح ....

کنترل بازی:
استفاده از موس

PuzzleHide CaesarHideCaesarPlayersPack