Ẩn Caesar Cấp Gói Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bạn có để bảo vệ đồng tiền caesar từ đá cuội rơi. Đây là một gói cấp Hide Caesar 2 trò chơi gốc.

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAndroid