הסתר קיסר רמת חבילה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

אתה צריך כדי להגן על מטבע הקיסר מחלוקי אבן נופלות. זוהי חבילת רמת המשחק המקורי הסתר קיסר 2.

בקרות משחק:

המשחק הזה הוא שיחק עם העכבר בלבד.

PuzzleAndroid