Mục tiêu ẩn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Mục tiêu được ẩn tất cả các xung quanh nơi này! Bắn các mục tiêu với cây cung và mũi tên bắn cung của.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleShootingHiddenTargets