Ẩn mục tiêu - Trung tâm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Mục tiêu được ẩn tất cả các xung quanh nơi này! Bắn các mục tiêu với cung thủ? S cây cung và mũi tên.
Sử dụng chuột để bắn các mục tiêu. Tránh cách nhấn vào không cần thiết, vì nếu không thời gian của bạn sẽ được giảm.
Nếu việc tìm kiếm ba mục tiêu cuối cùng là khó khăn trong cấp độ nào, sử dụng tùy chọn gợi ý để chỉ ra các mục tiêu,
nhưng sử dụng tùy chọn gợi ý mỗi lần bạn sẽ chi phí 100 điểm.


Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingFirst Person ShooterHiddenTargetsTrainStation