اهداف پنهان - ایستگاه قطار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

اهداف، همه در اطراف محل پنهان! شوت با هدف کماندار تعظیم و فلش. گالری استفاده از موس به ساقه هدف. اجتناب از کلیک کردن دلیلی، به عنوان در غیر این صورت وقت خود را را دریافت خواهید کاهش می یابد. انجمن اگر در پیدا کردن سه هدف در هر سطح دشوار است، استفاده از گزینه اشاره به اشاره به اهداف، افریقای اما با استفاده از گزینه اشاره در هر زمان به شما 100 امتیاز هزینه.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingFirst Person ShooterHiddenTargetsTrainStation