اهداف پنهان 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

قسمت 2 از اهداف پنهان بازی. ساقه اهداف پنهان با استفاده از تعظیم و فلش خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingHiddenTargets