Tableaux הנסתר 4 משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   50 100% with 5 votes

הפרק הרביעי של סדרת פאזל האובייקט המוסתרת מציג ציור מגניב חדש עם 125 אובייקטים מוסתרים. לבחור בין 2 מצבי קושי ולאסוף את כל הפריטים שאבדו. המצב הקשה ייתן לך יותר נקודות עבור כל אובייקט נמצא. תהנה חבוי tableaux 4!

בקרות משחק:

לאסוף את כל האובייקטים המוסתרים בלי אוזל של לחיצות. כל קטגוריה הושלמה נותנת לך 20 קליקים נוספים. מהר לך למצוא את הפריטים, הגבוה יותר אתה ציון יהיה.

PuzzleAdventureGirlDetective Collecting RelaxationGirls