تابلو پنهان 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

قسط چهارم از جسم سری پازل پنهان نقاشی های سرد جدید با 125 اشیاء پنهان. انتخاب بین 2 حالت های دشواری ها و جمع آوری تمام موارد از دست رفته. حالت سخت به شما امتیاز بیشتری برای هر شی در بر داشت. لذت ببرید پنهان در تابلو 4!

کنترل بازی:

جمع آوری تمام اشیاء پنهان بدون در حال اجرا از کلیک. هر دسته بندی کامل به شما می دهد 20 کلیک. سرعت شما در پیدا کردن موارد، شما نمره بالاتر شما خواهد بود.

PuzzleAdventureGirlDetective Collecting RelaxationGirls