Sóc ẩn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Sóc được ẩn tất cả các xung quanh nơi này! Bắn những con sóc với cung thủ 's cung và mũi tên. Sử dụng chuột để bắn những con sóc. Tránh cách nhấn vào không cần thiết, vì nếu không thời gian của bạn sẽ được giảm. Nếu việc tìm kiếm ba sóc cuối cùng là khó khăn trong cấp độ nào, sử dụng tùy chọn gợi ý để chỉ ra những người lính, nhưng sử dụng tùy chọn gợi ý mỗi lần bạn sẽ chi phí 100 điểm.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingAnimalFirst Person ShooterHiddenSquirrels