Nhẫn ẩn Ngựa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   198 70.37% with 27 votes

Giúp con ngựa để tìm 56 vòng ẩn, thời gian này bạn có 500 giây và mỗi hình ảnh có chứa 7 chiếc nhẫn ẩn, sai nhấp chuột thêm 1 giây để thời gian tổng thể. Chúc may mắn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

AnimalHorseAndroid Hidden ObjectsDefaultRingsHorses