Cú ẩn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Con cú đang ẩn tất cả các xung quanh nơi này! Bắn các Owls với cung thủ 's cung và mũi tên. Sử dụng chuột để bắn các Owls. Tránh cách nhấn vào không cần thiết, vì nếu không thời gian của bạn sẽ được giảm. Nếu việc tìm kiếm ba Owls cuối cùng là khó khăn trong cấp độ nào, sử dụng tùy chọn gợi ý để chỉ ra những con cú, nhưng sử dụng tùy chọn gợi ý mỗi lần bạn sẽ chi phí 100 điểm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingAnimalBirdsHiddenOwls