Ẩn các đối tượng - vườn thú Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Tìm kiếm tất cả các đối tượng ẩn trong sở thú.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleSeriesAnimalHiddenObjects