Đối tượng ẩn - dưới nước Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   113 78.57% with 14 votes

Tìm thấy tất cả các đối tượng ẩn được đặt ở những nơi khác nhau.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleWaterMatching Android HiddenObjectsUnder