Ẩn các đối tượng phòng trang điểm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   3212 72.73% with 44 votes

Ẩn các đối tượng - Phòng Trang điểm là một điểm và nhấp vào trò chơi đối tượng ẩn từ Games2dress. Nó s thời gian để sử dụng kỹ năng quan sát của bạn để khám phá các đối tượng ẩn trong phòng trang điểm. Tìm các đối tượng ẩn trong thời gian ngắn để có được điểm số cao. Tránh nhấp sai vì nếu không bạn sẽ mất 20 giây trong thời gian thời gian nhất định. Chúc may mắn và vui vẻ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleGirlGirlsHiddenObjects-makeupRoom