اشیاء مخفی باغ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

این ها 'هم برای استفاده از مشاهده مهارت های خود را برای کشف اشیاء پنهان در house.Find اشیاء پنهان در مدت زمان کوتاه به نمره بالا گرفتن. اجتناب از کلیک کردن به اشتباه به عنوان غیر این صورت شما از 20 ثانیه در مدت زمان داده شده از دست بدهند.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleHiddenObjects-garden