Ẩn số-máy biến áp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   264 86.67% with 30 votes

Ẩn số-Transformers là một điểm và nhấp vào trò chơi đối tượng ẩn từ gamesperk. Phân tích kỹ năng quan sát của bạn bằng cách tìm ra những con số ẩn trong các hình ảnh Transformers.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

NumbersAndroid Hidden ObjectsNumbers-transformers