Ẩn số ngọt trại Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   123 80% with 15 votes

Tìm thấy những con số ẩn được tạo ngẫu nhiên mỗi khi trong hình ảnh.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKidsNumbersFarmAndroid Hidden ObjectsSweet