Ẩn số Trung tâm mua sắm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   105 66.67% with 15 votes

Tìm các số ẩn trong các trung tâm mua sắm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

NumbersAndroid Hidden ObjectsDefaultShoppingMall