Ẩn số Trung tâm mua sắm Ii Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Tìm thấy những con số ẩn trong mua sắm Mall.A đúng hit thêm 100 điểm trong khi đoán sai sẽ khấu trừ 100 điểm

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleNumbersAndroid Hidden ObjectsShoppingMall