Số ẩn - Horton Hears Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Kiểm tra hình ảnh và tìm thấy tất cả các số ẩn.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAnimalNumbersHiddenHortonHears