מספרים מוסתרים - הורטון שומע משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   41 80% with 5 votes

בחן את התמונה ולמצוא את כל המספרים המוסתרים.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

PuzzleAnimalNumbersHiddenHortonHears