پا خوشحال مخفی شماره 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   234 85.19% with 27 votes

اعداد پنهان مبارک پا و 2 نقطه دیگر است کلیک کنید و بازی شیء پنهان از gamesperk. تجزیه و تحلیل مهارت مشاهده خود را با پیدا کردن اعداد پنهان در پا مبارک 2 عکس.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersAndroid Hidden ObjectsNumbers-happyFeet