اعداد پنهان باغ دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

پیدا کردن اعداد پنهان در باغ

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersAndroid Hidden ObjectsDefaultGarden