Ẩn số-cá heo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Ẩn số-Cá heo là một điểm và nhấp vào loại ẩn số trò chơi từ Games2dress. Đánh giá kỹ năng của bạn quan sát bằng cách tìm các số ẩn trong đó là trong những hình ảnh cá heo. Tránh cách nhấn vào không cần thiết vì nếu không điểm của bạn sẽ được giảm. Chúc may mắn và vui vẻ!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

NumbersHidden ObjectsNumbers-dolphins