مخفی شماره دلفین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

مخفی شماره دلفین نقطه دیگر کلیک کنید و نوع بازی تعداد پنهان از Games2dress. ارزیابی رعایت مهارت خود را با پیدا کردن اعداد پنهان که در تصاویر دلفین ها هستند. اجتناب از کلیک کردن بی ارزش در غیر این صورت نمره خود را دریافت خواهید کاهش می یابد. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersHidden ObjectsNumbers-dolphins