مخفی شماره قلعه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

مخفی شماره قلعه نقطه دیگر است کلیک کنید و نوع بازی تعداد پنهان از Games2dress. ارزیابی رعایت مهارت خود را با پیدا کردن اعداد پنهان که در تصاویر قلعه هستند. اجتناب از کلیک کردن بی ارزش در غیر این صورت نمره خود را دریافت خواهید کاهش می یابد. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی را می توان تنها با ماوس ایفا کرده است.

CastleNumbersHidden ObjectsNumbers-castle