اعداد پنهان شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

شجاع HN نقطه دیگر کلیک کنید و نوع بازی تعداد پنهان از Games2dress است. ارزیابی رعایت مهارت خود را با پیدا کردن اعداد پنهان که در تصاویر شجاع هستند. اجتناب از کلیک کردن بی ارزش در غیر این صورت نمره خود را دریافت خواهید کاهش می یابد. موفق باشید و لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

KidsNumbersAndroid HiddenBrave