اعداد پنهان Boathouse بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

پیدا کردن اعداد پنهان شده در تصویر. ضربه درست می افزاید: 100 امتیاز در حالی که یک حدس اشتباه کسور 100 امتیاز.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

NumbersAndroid Hidden ObjectsDefaultBoathouse