مخفی استاد 9 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

مخفی 9 استاد شما را به چالش می کشد برای پیدا کردن همه 125 اشیاء پنهان در سراسر یک نقاشی خنک پراکنده. انتخاب بین 2 حالت های دشواری ها و جمع آوری تمام موارد از دست رفته. حالت سخت به شما امتیاز بیشتری برای هر شی در بر داشت. لذت بردن از پنهان استاد 9!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMouse SkillHidden ObjectsGirls