Ẩn Grasshopper Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Châu chấu đang ẩn ở khắp mọi nơi trong các nơi. Tìm thấy chúng và phát nổ nó sử dụng cung thủ 's cung tên. Nhấp chuột không mong muốn sẽ làm giảm thời gian mục tiêu.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleShootingHiddenGrasshopper