حکایات مخفی 6 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

پنهان حکایات 6 ویژگی های یک چالش جدید شی مخفی. انتخاب یکی از حالت های 2 مشکل و پیدا کردن تمام 125 اشیاء پنهان پراکنده در سراسر یک نقاشی زیبا. بازی در حالت سخت برای به دست آوردن نمره بالاتر است. از آن لذت ببرید این بازی جدید شی پنهان!

کنترل بازی:

جمع آوری تمام اشیاء پنهان بدون در حال اجرا از کلیک. هر دسته بندی کامل به شما می دهد 20 کلیک. سرعت شما در پیدا کردن موارد، شما نمره بالاتر شما خواهد بود.

PuzzleAdventureMouse SkillRelaxationHidden ObjectsGirls