Dơi ẩn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   13 25% with 4 votes

Dơi đang ẩn ở khắp mọi nơi trong các nơi. Tìm thấy chúng sử dụng cung thủ 's cung và nhấp chuột arrow.Unwanted sẽ giảm thời gian mục tiêu. Nếu thấy 3 loài dơi mới có vẻ khó khăn sử dụng tùy chọn gợi ý để tìm thấy chúng nhưng nó sẽ làm giảm 100 điểm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleShootingAnimalHiddenBats