Ẩn Động vật thu Mùa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   105 66.67% with 15 votes

Ẩn Động vật thu mùa là một điểm và nhấp vào trò chơi đối tượng thuộc tính ẩn từ Games2gather.Access kỹ năng quan sát của bạn bằng cách tìm các động vật ẩn trong đó là trong hình ảnh mùa thu. Tránh cách nhấn vào không cần thiết, vì nếu không điểm của bạn sẽ được giảm. Ở cấp độ thứ 3, tìm thấy con vật được chọn trong thời gian thời gian nhất định, như động vật khác được lựa chọn sẽ được biến mất.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

AnimalHidden ObjectsGirlsAnimals-autumnSeason