Ẩn bảng chữ cái-vẹt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   169 64% with 25 votes

Ẩn bảng chữ cái-Vẹt là một điểm và nhấp vào loại ẩn trò chơi bảng chữ cái từ Games2gather.

Điều khiển:
Trò chơi này có thể được chơi bằng cách chỉ chuột.

BirdsLettersHidden ObjectsAlphabets-parrots