پنهان حروف طوطی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   169 64% with 25 votes

پنهان حروف طوطی نقطه دیگر کلیک کنید و نوع بازی الفبای پنهان از Games2gather است.

کنترل بازی:
این بازی را می توان تنها با ماوس ایفا کرده است.

BirdsLettersHidden ObjectsAlphabets-parrots