Heru Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   185 78.26% with 23 votes

Nhóm ba quả bóng cùng màu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

PuzzleShootingBallMatching Heru