قهرمانان Mangara بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   05

یک نام تجاری جدید دفاع بر اساس بازی برج ترکیب از عناصر استراتژیک و آرپیجی. شما می توانید مهارت های قهرمان خود را، از طریق ماجراهای خود زندگی می کنند در سراسر سرزمینهای Mangara و شکست ارتش دشمن در تلاش خود را برای بازگشت صلح به این سرزمین.

کنترل بازی:

ساخت برج ها، قهرمانان garisson و واحد به آنها و استفاده شما جادوها توانا. های
دان 'تی را فراموش کرده ام برای اضافه کردن نقاط مهارت به درختان قهرمانان توانایی خود را است.

DefenseMedievalWizardDefendTowerMagicTempleFantasyHeroesMangara