قهرمانان مبارزه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   38178 83.01% with 459 votes

شما می توانید این بازی را در دو حالت مختلف به عنوان "تک بازیکن " و "چند پخش " بازی کند. حالت بازی است که شما می خواهید بازی را انتخاب کنید. سپس مبارزان خود را انتخاب کنید. شما می توانید شروع به بازی با انتخاب یکی از حالت های بازی است که "حالت چالش، حالت جنگ، حالت زنده ماندن، آموزش حالت ".

کنترل بازی:
پخش 1: "W، A، S، D " و "U، I، O، J، K، L " کلید.
بازیکن 2: "کلید های arrow " و "1،2،3،4،5،6 "

FightingDragonballNarutoBleach