قهرمان 108 بازی: دفاع بزرگ سبز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00


دفاع از بزرگ سبز یک بازی برج دفاعی است که در جهان قهرمان 108. استفاده از توپ های لاک پشت و انواع اسلحه و مهمات برای از بین بردن امواج از حیوانات حمله مانند ligings، baboon ها، پانداها و عقاب ها.


کنترل بازی:
در بازی

Funny Hero-108