Giúp Papa Rob Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Jack tìm thấy lá thư mà Papa Rob còn lại trong ngôi nhà của mình. Sau khi đọc thư, Jack nhận ra rằng Papa Rob là không có. Bạn có thể giúp Jack tìm Papa Rob? Cố gắng để tìm thấy 5 sự khác biệt trong mỗi cấp để có được Papa Rob trở lại.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleKidsHelpPapa