راهنما پاپا راب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جک در بر داشت نامه ای که پاپا راب در خانه اش را ترک کرد. پس از خواندن نامه، جک متوجه شدم که پاپا راب وجود ندارد. آیا می توانم به شما کمک کند جک برای پیدا کردن پاپا راب؟ سعی کنید برای پیدا کردن 5 تفاوت در هر سطح به گرفتن پاپا راب.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsHelpPapa