Địa ngục On Duty Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Địa ngục là nóng ... và nóng là đổ mồ hôi. Bạn đã bao giờ ngửi thấy một 's quỷ nách? Hãy tưởng tượng một triệu mẩu chồn hôi, nhưng hơi ít thơm. Các quỷ bẩn cần làm sạch, và bạn 'lại gửi cho các phòng tắm ở dưới địa ngục trên Duty. Nó doesn 't vấn đề nếu nước thánh, chỉ cần tắm cho con thú!

Điều khiển:
thấy trong hướng dẫn trò chơi

ShootingCute Shooters Flying Random