Hedgehog Launch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Nó sẽ đưa bạn bao lâu để bắn con nhím của bạn vào không gian bên ngoài?

Điều khiển:
Kéo xuống trên các hedgehog với chuột và phát hành để khởi động của bạn. Nhấn mũi tên trái và phải để kiểm soát các gói máy bay phản lực. Kiếm được nhiều tiền để nâng cấp bằng sẽ cao hơn và nhanh hơn!

AdventureFlyingPurchase Equipment UpgradesCollecting HedgehogLaunch