خارپشت به فضا پرتاب شد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چه مدت طول خواهد آن را به شما را به ساقه جوجه تیغی خود را به فضا؟

کنترل بازی:
کشیدن پایین در جوجه تیغی با ماوس و آزادی برای راه اندازی خود را. برای کنترل بسته های جت فلش راست و چپ را فشار دهید. کسب درآمد بیشتر برای ارتقاء رفتن بالاتر و سریعتر!

AdventureFlyingPurchase Equipment UpgradesCollecting HedgehogLaunch